Vragen?

Als u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind, of over de gang van zaken in zijn/haar groep, neem dan contact op met de groepsleerkracht. U kunt zich ook wenden tot de directeur, het aanspreekpunt als het gaat om algemene zaken. Gaat het om minder dringende zaken dan kunt u ook via het contactformulier op deze website uw vraag stellen.

Op De Boog is een contactpersoon aanwezig. Heeft u een vraag of klacht over pesten en dergelijke zaken? Dan kunt u terecht bij deze contactpersoon. Hij/zij maakt graag een afspraak met u.

U kunt hier het overzicht van de klachtroutes downloaden. In de klachtroute ziet u in één oogopslag welke persoon u kunt benaderen voor een bepaald probleem.

Andere veelgestelde vragen

Afmelden bij ziekte

Is uw kind ziek? Dan verwachten wij van u een telefoontje voor 08.20 uur 's ochtends. Moet uw kind tijdens schooltijd naar de dokter? Dan kunt u dit ook per telefoon of persoonlijk bij de leerkracht doorgeven. Een ondertekend briefje meegeven met uw kind kan ook. Wij verwachten dat u uw kind op de aangegeven tijd van school komt halen. Wij laten een kind niet alleen onder schooltijd de school verlaten.

Hoogte en rekeningnummer van het schoolfonds

Basisschool de Boog hanteert een vrijwillige ouderbijdrage van € 45.00 per kind. Hier kunt u ons beleid lezen ten aanzien van het Schoolfonds. Na lezing zult u begrijpen dat de ambities van onze school hoog zijn. Iedereen die zijn steentje kan en wil bijdragen wordt daartoe van harte uitgenodigd. Alle beetjes helpen! U kunt het bedrag overmaken op NL49RABO.0118.9370.81 ten name van: MR de Boog Schiemond, te Rotterdam, onder vermelding van “voornaam èn achternaam van uw kind(eren) + geboortedatum(data)” + "groep(en)".

Buitengewoon verlof

Uw kind mag alleen met een goede reden van school wegblijven.
Ziek zijn, of bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis of een therapie zijn goede redenen. Laat de meester of juf weten dat uw kind niet kan komen: bel voor 9.00 uur of geef een briefje mee. Als u niet heeft gebeld ’s morgens, bellen wij u. Wij maken ons namelijk zorgen als uw kind niet op school verschijnt. Zorgt u ervoor dat de administratie uw goede telefoonnummer heeft?
U moet uw kind zelf ophalen voor een bezoek aan dokter of tandarts. Kinderen mogen in geen geval alleen naar een afspraak of naar huis.

Voor elk ander verlof, zoals voor een bruiloft of een godsdienstige feestdag, moet u minimaal zes weken van tevoren een verzoek indienen bij de directie. Voor vakantieverlof gelden strenge regels: meer informatie hierover kunt u vinden op  http://www.rotterdam.nl/leerplicht.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven op Basisschool de Boog?

Lees hier hoe u informatie over onze school kunt krijgen of al direct uw kind kunt inschrijven.

Update: May 29, 2016 door Henny de Koning