Praktische Informatie

Op deze pagina vindt u allerhande praktische informatie. Mocht u ondanks de informatie op deze site nog vragen hebben? Neem dan contact met ons op via info@obsdeboog.nl of bel 010 - 478 08 08 en maak een afspraak.

Vakanties en vrije dagen 2017-2018

Om te zorgen dat iedereen op tijd zijn vakanties kan plannen, volgen hier de vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2017-2018.

 lees meer

Pestprotocol

Op obs de Boog Schiemond hanteren wij een pestprotocol om het pesten tegen te gaan.

 lees meer

Schoolafspraken

Iedere maand zetten we andere  schoolregels in de schijnwerpers. Wilt u weten welke dat zijn?

 lees meer

Schooltijden en Roosters

Schooltijden en Roosters

Onze school kent het zogenoemde continurooster.

Dat betekent dat de kinderen tussen de middag overblijven in de klas en eten onder de begeleiding van de juf/meester. Daarna gaan ze onder begeleiding van TOS buiten spelen. Zodat ze daarna weer fit aan het middagprogramma kunnen beginnen.

 lees meer

Schorsen en verwijderen

Schorsen wordt vaak gebruikt als maatregel om aan de leerling en de ouders duidelijk te maken dat de grens van aanvaardbaar gedrag is bereikt met als doel gedragsverandering.
Soms vindt een schorsing plaats als de gezondheid of de veiligheid van leerlingen of personeel ernstig in het geding is of om naar aanleiding van een gebeurtenis een onderzoek in te stellen. Het is ook mogelijk een leerling te schorsen vanwege het gedrag van de ouders.

Schorsen is een leerling tijdelijk de toegang tot de school waar deze is ingeschreven ontzeggen. Apart werken in school, soms interne schorsing genoemd, is dus geen schorsing in de zin van de wet.
Schorsen heeft vaak een grote impact op alle betrokkenen. Daarom moet deze maatregel niet te snel worden gebruikt. Eerst moet onderzocht worden of minder vergaande maatregelen de situatie kunnen oplossen.
Door op “Schorsen en verwijderen” te klikken kunt het protocol lezen.

 lees meer

Inschrijven van nieuwe leerlingen

Om een nieuwe leerling op de Boog in te schrijven kunt op bovenstaande titel klikken. U krijgt dan het inschrijfprotocol van de school te zien.

 lees meer

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn weleens misverstanden; dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Wij nemen u serieus en in overleg proberen we met u tot een goede oplossing te komen.
Met klachten kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht van uw kind. In tweede instantie bij de directie. Hebt u een klacht, loop gerust binnen voor een afspraak. Komen we er niet uit dan bespreken we wie er ingeschakeld kan worden om het probleem wel op te lossen.

Op school is ook een interne contactpersoon, juf Saskia van den Bossche, aanwezig. De gehele klachtenregeling vindt u als u op de titel "Klachtenregeling" klikt. 

 lees meer

Leerzame websites

Kinderen zitten graag achter de computer. Laat ze dan het nuttige met het aangename verenigen en check de volgende websites.

 lees meer

Vragen?

...staat vrij. Op deze pagina de verschillende manieren om uw vragen te stellen. maar ook antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

 lees meer

Update: Jan 30, 2017