Ouders

De rol van ouders is ook binnen het onderwijs erg belangrijk. Op deze pagina's leest u hoe wij u betrekken bij het onderwijs en de vorderingen van uw kind. Maar ook hoe u betrokken kunt raken bij wat uw kind leert. Daarnaast vindt u hier informatie van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en hoe u de school kunt helpen!

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese regelgeving bevat een set aan instrumenten om in heel Europa op dezelfde wijze persoonsgegevens veilig uit te wisselen. Dit document bevat een praktische vertaling van de Europese privacyregels die stichting BOOR en de aangesloten scholen in staat stelt naar de AVG te handelen. 

 

Door op onderstaande link te klikken kunt u de BOOR privacyverklaring inzien.

http://boorbestuur.nl/cp/uploads/downloads/2018-05-22-Privacyverklaring-Stichting-BOOR(2).pdf

 lees meer

De medezeggenschapsraad

Op onze school is een medezeggenschapsraad bestaande uit vier ouders en vier leerkrachten. De medezeggenschapsraad volgt het beleid van de school, geeft advies en heeft instemmingsrecht over verschillende schoolzaken. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Meld ze bij de medezeggenschapsraad. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 lees meer

Rekenspelletjes uitleen

Rekenspelletjes uitleen

De Boog heeft een aantal rekenspellen aangeschaft, die door ouders kunnen worden geleend. De uitleen vindt plaats via juffrouw Latifa op donderdagochtend

 lees meer

Ouderbetrokkenheid

Kinderen kunnen niet zonder de steun van hun ouders, de school kan niet optimaal presteren zonder de hulp van u. Samen zorgen we ervoor dat u de beste steun kan zijn voor uw kind en u kunt ons helpen de beste school voor uw kind te worden.

 lees meer

De ouderconsulent/ouderkamer

De ouderconsulent/medewerker ouderbetrokkenheid biedt een gespreksplaats voor ouders over het onderwijs of de opvoeding.

 lees meer

Update: Jan 30, 2017