Schoolfonds

Ouderbijdrage voor het schoolfonds

Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Toch vraagt elke school een ouderbijdrage voor het schoolfonds. Basisschool de Boog hanteert een ouderbijdrage van minimaal € 45.00 per kind.

Dit geld wordt gebruikt voor activiteiten die de overheid niet betaalt, maar wel belangrijk zijn. Sinterklaas, uitstapjes naar de dierentuin, schoolreisjes, het kerstdiner en evt. aanvullende materialen voor het schoolplein of binnen de school. 

Iedereen die zijn steentje kan en wil bijdragen wordt daartoe van harte uitgenodigd. Alle beetjes helpen! U kunt het bedrag overmaken op NL 49 RABO 0118 9370 81 o.v.v. de naam van uw kind en het groepsnummer. 

Kunt u uw bijdrage niet voldoen? Dan kunt u contact opnemen met leden van de MR, die zullen samen met u kijken naar de  evt. extra mogelijkheden om uw bijdrage alsnog te voldoen.

Uw bijdrage is vrijwillig, maar als u niets bijdraagt, kan uw kind niet meedoen aan feesten en excursies.

Update: Jan 31, 2017 door Henny de Koning