Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

Op dinsdag 28 juni heeft de inspectie onze school bezocht. De eindconclusie van de inspecteur is dat de school het basisarrangement (de groene kaart) behoudt.

De inspecteur heeft de gedurende zijn inspectiebezoek de volgende  negen onderdelen kritisch bekeken.  Aan het eind van de middag heeft de inspecteur zijn bevindingen met het team gedeeld. De school heeft van de inspecteur op de negen onderdelen de onderstaande beoordeling gekregen.

Cognitieve resultaten

Voldoende

Zicht op ontwikkeling

Voldoende

Didactisch handelen

Goed

Ondersteuning

Voldoende

Toetsing

Voldoende

Schoolklimaat

Goed

Veiligheid

Voldoende

Evaluatie en verbetering

Voldoende

Kwaliteitscultuur

Goed

  

Het spreekt voor zich, dat we erg blij en trots zijn met het behoud van het basisarrangement.

De inspecteur was ook zeer te spreken over zijn gevoerde gesprekken met de ouders, leerlingen en teamleden van de school. De ouders spraken vol overgave over de school, de leerlingen konden heel goed verwoorden wat de leerkrachten in de groep met hun leerlingen doen en de teamleden wisten goed te vertellen hoe zij hun lessen inrichten. In het gesprek met directie en IB is vooral gesproken over de zorg die de school voor de leerlingen heeft.
De inspecteur heeft ook vijf groepen bezocht. De manier van lesgeven en de wijze waarop de leerkrachten de leerlingen bij de les betrekken vond de inspecteur heel goed.

We willen graag de zes ouders en en zes leerlingen bedanken voor hun inzet tijdens het gesprek met de inspecteur.

De inspecteur heeft de school ook een aantal tips gegeven om ons onderwijs nog beter vorm te geven.

De inspecteur gaf de school ook nog een andere tip. De school zich kan aanmelden voor excellente school, omdat er drie belangrijke onderdelen goed zijn beoordeeld en de overige zes voldoende. De inspectie gaf aan dat de ouderbetrokkenheid een prachtig onderdeel is om excellent op te worden. Er waren veel complimenten voor de ouderconsulente, Latifa Kasmi. De sfeer en inhoud van het proces in de ouderkamer is een waar voorbeeld voor andere scholen.

Zodra het rapport van de inspecteur binnen is, zullen wij dat op de website publiceren.

Update: Jul 14, 2016 door Henny de Koning