Dagarrangement

Dagarrangement

Basisschool De Boog heeft gekozen voor een volledige leertijdverlenging (voorheen een volledig dagarrangement). Dat betekent dat wij werken met een continuerooster. De leerlingen blijven daarom gratis over op school. Verder betekent het dat op dinsdag en donderdag de kinderen een uur langer school hebben en om 16.00 uur uit zijn.

Kinderen krijgen bovenop het wettelijk verplicht aantal lesuren, nog eens 6 uur langer leertijd aangeboden op De Boog. Daarbij gaan we ervan uit dat kinderen niet alleen leren in een reken- of taalles, maar ook in andere situaties tijdens het begeleid buitenspelen of tijdens creatieve of sportieve activiteiten.

De schooltijden zijn als volgt:

maandag08.30-15.00 uur
dinsdag08.30-16.00 uur
woensdag08.30-12.30 uur
donderdag08.30-16.00 uur
vrijdag08.30-15.00 uur

Tussen de middag eten de kinderen met de leerkracht in de klas. Ze gaan naar buiten, waar ze worden begeleid door medewerkers van TOS. De kinderen gaan in groepen van ongeveer 40 kinderen naar buiten, zodat ze alle ruimte en aandacht krijgen.

Op dinsdag en donderdag worden er activiteiten aangeboden die ervoor zorgen dat kinderen hun reken- en taalvaardigheid vergroten, maar ook andere talenten ontwikkelen. Deze activiteiten vergroten tevens de sociale competenties. De activiteiten zijn heel verschillend; muziek, tuinlessen, drama, techniek, beeldende vorming, kunstgeschiedenis, sciencelab, leesbevordering en studievaardigheden.

Kinderen maken gedurende 2 à 3 maanden kennis met een activiteit. Dan volgt er een presentatie voor de hele school en de ouders, zodat de kinderen kunnen laten zien aan hun ouders wat zij tijdens de activiteiten hebben gemaakt en geleerd.

 

Update: May 29, 2016 door Henny de Koning