Jurybezoek Excellente school

Voor de zomervakantie heeft onze school zich aangemeld voor het traject Excellente school. Een school is excellent, als de school een goed inspectierapport heeft behaald (op minstens drie onderdelen een goed als beoordeling) en zich op een bepaald gebied heeft gespecialiseerd/meer aandacht heeft voor een bepaald gebied dan andere scholen. De titel excellente school wordt verleend voor een periode van 3 jaar.

Wij kunnen u melden dat wij in het traject van excellente school 2018 zitten! Er zijn ruim 100 scholen die deelnemen aan het traject excellente school 2018. Wij hebben gekozen om ons excellente profiel te baseren op de ouderbetrokkenheid. Ouders vinden wij erg belangrijk en zijn onze partners in ons onderwijs aan de kinderen. Ook zijn wij trots op de hoge aanwezigheid van ouders in de ouderkamer.

Maandagochtend 4 september krijgt de school bezoek van twee juryleden om onze deelname aan het traject excellente school te beoordelen. ’s Ochtends starten de twee juryleden in de ouderkamer, om daar een ouderactiviteit bij te wonen. Ook voeren de juryleden diverse gesprekken op school: met ouders, leerkrachten en mogelijk ook met leerlingen.
In januari 2018 zullen de excellente scholen bekend worden gemaakt. We hopen dat de twee juryleden een goed beeld zullen krijgen waarom wij zo trots zijn op onze school en de ouderbetrokkenheid. En dat zij onze nominatie in het nieuwe jaar zal omzetten in de titel excellente school!

Update: Aug 25, 2017 door Henny de Koning