Huiswerk op de Boog

Huiswerk op de Boog

Huiswerk op de Boog

Iedere week krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 huiswerk mee naar huis. Het huiswerk kan bestaan uit technisch lezen, taal, spelling of rekenen. Voor de groepen 3 t/m 5 bestaat het huiswerk uit 2 bladen, voor groep 6 t/m 8 uit 3 bladen maximaal. Ook kan uw kind leerwerk mee krijgen.

De leerkracht heeft begin dit jaar met u en de leerlingen afgesproken wat de inleverdag zal zijn van het huiswerk. Het huiswerk dient door iedereen  ingeleverd te worden. Mocht het huiswerk niet op tijd ingeleverd zijn, moet er wel voor gezorgd worden dat dit alsnog gebeurt. De leerkracht registreert wie het op tijd heeft ingeleverd. Indien dit niet is gebeurd, volgt er na 3 keer een brief aan de ouders. 

Tijdens de CITO-periode wordt er geen extra huiswerk meer meegegeven. Voor de vakantie worden er geen vakantieboekjes meer gemaakt of extra huiswerk meegegeven. Indien u extra wilt oefenen kunt u gebruik maken van de leerzame websites.

Update: Apr 18, 2017 door Anke van Dorsten