Groep 8 nieuws en foto's

Groep 8 nieuws en foto's

Wie zijn wij?

Wij  zijn groep 8. Er zitten 21 kinderen in onze klas, 11 jongens en 10 meisjes, mooi verdeeld dus! Onze juffen hebben ervaring met het lesgeven in groep 8, dus daar kunnen wij mooi van profiteren. Want wij willen natuurlijk wel naar de vorm van Voortgezet Onderwijs, die past bij onze talenten. Of dat nou op het gebied van taal en rekenen is, of op het gebied van techniek, theater of iets anders.

In januari komen de middentoetsen van Cito en deze zijn erg van belang voor onze toekomst. Samen met de resultaten van M6 en M7 bepalen ze naar welke vorm van onderwijs wij uitstromen. De eindtoets in april is een controle of het advies juist is gebleken. We weten nog niet welke eindtoets we gaan maken: Iep CvE of Route 8, daar neemt de school nog een besluit over.

We hebben de volgende vakken in ons lesrooster:

 • Taal (dagelijks)
 • Rekenen (dagelijks)
 • Technisch lezen (3 x per week)
 • Begrijpend lezen (2 x per week)
 • Spelling (4 x per week
 • Wereldoriëntatie: geschiedenis, aardrijkskunde of natuur/ techniek (2 x per week)
 • Expressievakken: handvaardigheid en tekenen (2 x per week)
 • Engels (1 x per week)
 • Gymnastiek (3 x per week)
 • Leertijduitbreiding (2 x per week drama, muziek, techniek, science, programmeren, Engels, burgerschap of kunst en 4 x per week sport en spel)
 • Leesfstijl (1 x per week)
 • Verkeer (1 x per week)

 

We krijgen wekelijks huiswerk op vrijdag voor rekenen, taal en spelling. Dat huiswerk leveren we op woensdag in, zodat de juf het kan nakijken. Daarnaast komen de toetsen van wereldoriëntatie, woordenschat, verkeer en Engels. Thuis moeten we elke dag leze, want wij willen natuurlijk wel onze woordenschat vergroten! En we maken natuurlijk voor elk rapport een boekverslag of een werkstuk en we houden spreekbeurten of boekbesprekingen.

Wat doen we nog meer dit schooljaar?

 • We krijgen lessen van bureau Halt over 'Invloed van de groep' en 'Online veiligheid'.
 • We krijgen een informatieavond (met onze ouders) over het Voortgezet Onderwijs.
 • We gaan op scholenbezoek.
 • We gaan op werkweek; wat niet echt werken is, maar waar we wel heel erg veel leren.
 • We gaan voor een spetterende afsluiting zorgen in de vorm van een musical, film of iets anders (dit is nog ver weg!)
 • Dit wordt ons laatste jaar en we gaan er een topjaar van maken!

 

Groetjes van groep 8

No matching content found.

Update: Sep 19, 2017