Groep 7 nieuws en foto's

Wie zijn wij?

Wij zijn groep 7.

Er zitten 20 kinderen in de groep, waaronder  11 meiden en 9 jongens. Op de dinsdag en vrijdag hebben we ook een stagiaire . Ze heet Afaf. We zijn dit jaar gelijk begonnen met de instaptoetsen om te kijken wat de kinderen nog weten.

Het is heel leuk om te zien, hoe de kinderen hier in deze groep plezier hebben in het lezen. Hun favoriete boek is: dagboek van een Loser en dagboek van een muts. Fijn om te zien dat de kinderen die deze boeken thuis hebben ook aan elkaar lenen. Een grote stimulans om te lezen.

De kinderen krijgen dit jaar voor het eerst Engels. Dat is heel erg spannend.

Elke vrijdag krijgen de kinderen huiswerk mee (herhaling- en/of verrijkingsstof) en leveren het in op de woensdag . Hiervoor gebruiken we de huiswerkmappen. Zo blijft het werk van uw kind netjes.

De kinderen hebben allemaal een agenda. Hierin schrijven ze op wat ze moeten doen en noteren ze ook hun cijfers. Leuk voor de ouders om te zien , wat hun kind moet doen en wat ze gescoord hebben.

Op vrijdag 22 september gaan we met de bus naar het Brienenoord eiland om een natuurfilm te maken. De kinderen hebben op school al instructie gekregen hoe ze moeten filmen. Op 26 oktober worden de stukjes film in een theater vertoond. De kinderen zijn dan de eregasten.

We zijn ook naar de kinderboerderij geweest om een les te volgen over bijen.

We maken 3 werkstukken en 3 boekverslagen dit jaar. We houden ook 3 spreekbeurten. Voor taalopdrachten maken de kinderen verslagen, houden interviews etc.

We hebben de volgende vakken in ons lesrooster:

 • Taal (dagelijks)
 • Rekenen (dagelijks)
 • Technisch lezen (3 x per week)
 • Begrijpend lezen (2 x per week)
 • Spelling (4 x per week
 • Woordenschat (1x per week)
 • Wereldoriëntatie: geschiedenis, aardrijkskunde of natuur/ techniek (2 x per week)
 • Expressievakken: handvaardigheid en tekenen (2 x per week)
 • Engels (1 x per week)
 • Gymnastiek (3 x per week)
 • Leertijduitbreiding (2 x per week )
 • Verkeer (1 x per week)

De thema’s voor aardrijkskunde zijn :

 • Onderweg
 • Om ons heen
 • Waterland
 • Platteland
 • Over de grens

De thema’s voor geschiedenis zijn :

 • Tijd van jagers en boeren
 • Tijd van Grieken en Romeinen
 • Tijd van monniken en ridders
 • Tijd van steden en staten
 • Tijd van ontdekkers en hervormers

De thema’s voor natuur /techniek zijn :

 • De wereld om je heen
 • Planten en dieren
 • Voeding en je lichaam
 • Techniek om je heen
 • Weer en klimaat

No matching content found.

Update: Sep 21, 2017