Groep 6 nieuws en foto's

Groep 6 nieuws en foto's

Wij zijn een gezellige groep met 28 leerlingen.

Er zitten 18 jongens en 10 meiden in de klas.

In de eerste weken van het jaar zijn we al druk bezig geweest.

In september was het de week tegen het pesten. We hebben het pestprotocol ondertekend met echte handtekeningen. Hierna hebben we ook posters gemaakt over pesten. Wij weten nu goed wat pesten is en wat we eraan kunnen doen om het te laten stoppen!

Verder zijn de leerlingen ook naar een  boerderij geweest.

Veel eten ligt in de supermarkt. Maar waar komt dit eten vandaan?

 De leerlingen uit groep 6 hebben  hier goed over nagedacht.  We hebben daar heerlijke appelmoes gemaakt van appels en lekkere aardappeltwisters van aardappel. Het was gezellige  en leerzame dag met allemaal lekkers.

We hebben net de kinderboekenweek achter de rug.

De leerlingen hebben een griezelige week achter de rug. De twee tamme ratjes van juf Marsja mochten een hele week bij ons logeren. De leerlingen hebben heel veel over de ratjes geleerd en er goed voor gezorgd. Er zijn verder monsters gemaakt, verhalen geschreven, tekeningen gemaakt en er is heel veel gelezen.

 

In een normale schoolweek hebben wij de volgende vakken:

Ø  Taal (dagelijks)

Ø  Rekenen (dagelijks)

Ø  Technisch lezen (4 x per week)

Ø  Begrijpend lezen (2 x per week)

Ø  Spelling (4 x per week)

Ø  Wereldoriëntatie: geschiedenis, aardrijkskunde of natuur/ techniek (2 x per week)

Ø  Expressievakken: handvaardigheid en tekenen (2 x per week)

Ø  Gymnastiek (2 x per week)

Ø  Zwemmen (1 x per week)

Ø  Leertijduitbreiding (2 x per week drama, muziek, techniek, science, programmeren, Engels, burgerschap of kunst en 4 x per week sport en spel)

Ø  Leefstijl (1 x per week)

Ø  Verkeer (1 x per week)

 

De thema’s bij aardrijkskunde zijn:

·        Water

·        Werk en energie

·        De aarde beweegt

·        Streken en klimaten

·        Allemaal mensen

 

De thema’s bij geschiedenis:

·        Handel over zee

·        Slavernij

·        Industrie in Nederland

·        Tweede Wereldoorlog

·        Welvaart in Nederland

 

De thema’s bij natuur:

·        Natuurlijke verschijnselen

·        Materiaal uit de natuur

·        Techniek om ons heen

·        Voortplanting

·        Aarde in heelal

 

 


  

No matching content found.

Update: Nov 7, 2017